Кадровий склад закладу

Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

Згідно штатного розпису, у закладі працює 28 вчителя

Вищої категорії - 25 чол.

ІІ категорії - 3 чол.

Методист - 15 чол.

Ст.вчитель - 7

Практичний психолог - 1 чол.

Всі вчителі мають повну вищу освіту і викладають за фахом.